Strona główna » Nasz zespół » Sławomir Czachurski

Sławomir Czachurski

Prezes Zarządu  

Biegły rewident – nr 12414

Posiada prawie 20 lat doświadczenia pracy w finansach, w tym w sektorze bankowym oraz nadzorze bankowym, głównie w obszarze rachunkowości, finansów i analizy finansowej. Biegły rewident wpisanym do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 12414. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek z baraży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobył w pracy w instytucjach finansowych (Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., Kredyt Bank S.A., Nest Bank S.A.) zajmując się m.in. wdrożeniami systemów księgowych, przepisów MSR/MSSF, przygotowywaniem planów finansowych grupy kapitałowej banku, sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wyliczaniem wymogów kapitałowych i współczynnika kapitałowego banku. W latach 2008-2017 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w obszarze rachunkowości i wymogów kapitałowych banków, odpowiedzialny za współpracę międzynarodową w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie sprawozdawczości ostrożnościowej oraz nadzór merytoryczny nad projektem wdrożenia sprawozdawczości ostrożnościowej do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla podmiotów nadzorowanych w ramach programu CEDUR.