Strona główna » Nasze usługi » Doradztwo

Doradztwo

Dla Naszych Klientów świadczymy następujące usługi:

 • doradztwo księgowe obejmujące:
  • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
  • opracowanie polityki (zasad) rachunkowości w firmie,
  • uporządkowanie zasad polityki rachunkowości w jednostce, dostosowaniu zasad rachunkowości do specyfiki działalności podmiotu,
  • opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
  • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych,
  • spotkania konsultacyjne,
  • dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa,
  • ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem księgowym i ich wpływ na wynik finansowy,
  • porządkowanie księgowości;
 • wykonujemy ekspertyzy lub sporządzamy opinie ekonomiczno-finansowe;
 • świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa  podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • wycena przedsiębiorstw;
 • Due Diligence;
 • doradztwo finansowe (biznes plan, budżety i plany finansowe, alokacja kosztów, struktura finansowania, optymalizacja kosztów);
 • outsourcing finansowy (rachunkowość zarządcza i controlling).