Prawo

Dla Naszych Klientów świadczymy następujące usługi:

  • doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej;
  • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  • pomoc w realizacji zamówień publicznych;
  • audyt prawny;
  • doradzanie formy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • stosowanie niestandardowych zapisów umowy spółki zabezpieczających interesy Klienta.