Podatki

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

 • bieżące doradztwo podatkowe, w tym:
  • sporządzanie opinii podatkowych w związku z prowadzoną działalnością,
  • reprezentację w kontaktach przed organami podatkowymi,
  • podatkowe konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe w zakresie stosowania przepisów podatkowych,
  • analizę dokumentów formalnoprawnych pod względem ich poprawności oraz skutków podatkowych;
 • przygotowywanie pism oraz wniosków o interpretację podatkową;
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe);
 • pomoc w przygotowaniu odwołania do organów podatkowych i do NSA;
 • audyt podatkowy;
 • doradztwo strategiczne – polityka podatkowa firmy, zarządzanie ryzykiem podatkowym.